Kristina Zubak

Hvala Team-u Mayer na savrsenoj poduci za Make Up Artista.
Najbolji su. Hvala ❤️

  Komentari naših polaznika - Sve